Bilgi Toplumu Hizmetleri
Ticaret Ünvanı : Gürsan Tekstil Turizm İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Telefon : 0258 371 87 96-97
Fax :0258 371 14 91
Email : bilgi@gursantekstil.com
Web Site : www.gursantekstil.com
Adres : Akçeşme Mahallesi Bozburun Caddesi No:30
İlçe : Merkezefendi
İl : Denizli
Ticaret Sicil Numarası : 12524
Sicil Memurluğu : Denizli Ticaret Sicili Müdürlüğü
Vergi Dairesi : Gökpınar Vergi Dairesi
Vergi Numarası : 4470008896
Mersis Numarası : 0447000889600017
Taahhüt edilen Sermaye Miktarı : 30 000 000 TL
Ödenmiş Sermaye Miktarı : 30 000 000 TL
Sektör : Tekstil-Dokuma-Konfeksiyon
Yönetim Kurulu:
İsim Soyisim : Uğur Gür
Görev Süresi : Süresiz
İsim Soyisim : Mesut Gür
Görev Süresi : Süresiz
Denetçi : 01.01.2023 -31.12.2023
Ticaret Ünvanı : Mercek Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş
Adres : Hürriyet Mh. Dr. Cemil Bengü Cd.Hak İş Merkezi No:2 Kat : 4 Çağlayan İSTANBUL


KVKK, Gizlilik ve Çerez Politikası
KVKK, Gizlilik ve Çerez Politikamızla ilgili metinlere kvkk.gursantekstil.com adresi üzerinden erişebilirsiniz.
Sosyal Uygunluk Politikası
GÜRSAN TEKSTİL olarak, tüm paydaşlarımıza katkı sağlayacak sosyal, çevresel ve ekonomik sorunlara destek amacıyla;

Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme Hakları

Şirketimiz çalışanlarının misilleme, tehdit veya taciz korkusu taşımadan bir sendikaya katılma/katılmamaya ve sendika oluşturma hakkına saygı duyar. Bu bağlamda yasalarca tanınmış bir sendika tarafından temsil edilen çalışanlarının, özgürce seçtikleri temsilcileri ile yapıcı bir diyalog kurmayı iyi niyet sınırları içinde pazarlık yapmayı taahhüt eder.

Adil Ücret ve Ödemeler

Şirketimiz, ücret politikasını yönetirken aşağıdaki değerleri temel alır. Öncelikle kanunun öngördüğü ücretin altında ödeme yapılmamaktadır. Bu değerler tüm ücret uygulamalarında gözetilir. Şirketimizde ücret sistemi,
. Adil
. Şeffaf
. Ölçülebilir ve dengeli performans hedeflerine dayanan
. Sürdürülebilir başarıyı özdendiren
. Şirket risk yönetimi prensipleri ile uyumlu olmalıdır.
Ücretlendirme Politikasının İlkeleri, Ücretlendirme Politikasının temel hedefi; ücret yapısında iç ve dış dengeyi korumaktır. İç denge “eşit işe eşit ücret” ve performansa göre ücretlendirme” ilkeleri ile sağlanır.
. Eşit işe eşit ücret : Tüm çalışanlarımız, yaptıkları görevin iş değeri ile paralel ücretlendirilir.
. Performansa göre ücretlendirme: Tüm çalışanlarımız, yöneticileri tarafından verilen, objektif kriterlere dayanan performans puanlarına göre ücret artışı alır.

İş sağlığı ve İş Güvenliği

Şirketimiz ana görevi doğrultusundaki rekabet üstünlüğünü sağlamak ve stratejik hedeflerine ulaşmak için yaptığı çalışmalarda, çalışanlarını en önemli değeri olarak görür. Çalışanlarının ve fabrika sahasında iş, staj ve ziyaret amaçlı bulunan herkes için sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı oluşturmak için gerekli tedbirleri almayı prensip edinmiştir.

. İş sağlığı ve Güvenliği ile ilgili gelişmeler izler, mevcut yasal mevzuat hükümlerine uyar ve sözleşmelerden doğan yükümlülükleri yerine getirir.
. Faaliyetlerini, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi gereklerine uygun olarak sürdürür.

Genç İşçiler için Özel Koruma

Şirketimizde çalışan/çalışacak olan genç işçiler;
. Gece mesailerinde çalıştırılamaz. . Genç işçilerin işyerindeki fiziksel, duygusal ve cinsel şiddetten korunmaları çok önemlidir. . Genç işçilerin haftalık çalışma saatlerine yasalarda belirtildiği gibi 40 saattir. Ara dinlenmeleri diğer çalışanlarımızdan farklıdır.
. Yıllık izin süreleri 20 gün olup kesintisiz kullandırılır. Fakat çalışan personelin talebi üzerine onun yararına olacaksa yıllık izin süresi en fazla üzerine onun yararına olacaksa yıllık izin süresi en fazla 2 ‘ ye bölünerek kullandırılır.
. Ücret yönünden de genç işçilere yasaların belirlediği Asgari Ücretin altında ödeme yapılamaz.
Genç işçilerin korunması; gelecekte, sağlıklı donanımlı, üretken ve vasıflı bireylerin çalışama hayatında yer almalarını sağlayacaktır. Bunun sonucunda da iş kazalarında azalma ve verimliliğin artması sağlanacaktır. Sonuç olarak şirketimiz genç işçilerin özel olarak korunması için gerekli olan her türlü tedbiri alır.

Borçların İşgücü ile Ödenmesinin Önlenmesi

Şirketimizde hiçbir şekilde zorla çalıştırma olamaz. Zorla işçi çalıştırmanın tüm şekilleri kesinlikle yasaklanmıştır. Şirketimizde hiçbir çalışan ceza tehdidi altında ve bu kişinin tam istediği olmadan zorla çalıştırılmaz.

Rüşvet ve Çıkar Sağlamanın Engellenmesi

Şirketimiz hiçbir yolsuzluk, dolandırıcılık ya da zimmet suçuna veya herhangi maddi ya da başka şekilde teşvik sözü vermek, teklif etmek, vermek ya da almak da dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, rüşvetin hiçbir şekline dahil olmayarak bu ilkeye uyar ve uymaya devam edecektir.

Etik İş Davranış

Şirketimiz faaliyetleri, yapıları ve performansları il ilgili doğru bilgileri bulundurur. Bu tür bilgilerin tahrif edilmesine veya tedarik zincirinde herhangi bir yanlış beyan eylemine dahil edilmesine izin vermez.
Kişisel bilgilerin toplanması, kullanılması ve diğer şekillerde işlenmesi konularında (işçilerin, iş ortaklarından, müşterilerden ve etki alanları dahilindeki tüketicilerden edindikleri bilgiler dahil) özen gösterilir. Kişisel bilgilerin toplanması, kullanılması ve başka şekillerde işlenmesinde gizlilik ile bilgi güvenliği kanunları ve mevzuata ilişkin gerekliliklere uyulur.

Ayrımcılık Yapılmaması

Şirketimizde farklı ırk, dil, toplumsal cinsiyet, ibadet biçimleri, ten rengi, cinsel yönelim, uyruk, inanç, engellilik, yaş ve görüşlere sahip kişiler birlikte uyum içerisinde çalışır.
Firmanın herhangi bir çalışanı, yöneticisi, danışmanı, misafiri, stajyeri, davetlisi, mal ve hizmet tedarikçisi ile firma çalışanı olmayan kişiler tarafından yapılan her türlü ayrımcılık hoş görülemez.
Firmamız, çalışanlarının bireysel haklarına ve kültürel farklılıklarına saygı gösterir. Kişilere doğrudan veya dolaylı şekilde yapılan ayrımcılık oluşturan her türlü davranış kesinlikle yasaktır.

Çocuk İşçiliği Önleme

İş kanunumuz on beş yaşını doldurmayan çocukların çalıştırılmasının yasak olduğunu belirtmiştir.
İşyerimizde çalışmak için müracaatta bulunanlar öncelikle İnsan Kaynakları Bölümünde iş başvuru formu doldurup, gelen kişinin kimliğini görüp kimliğinden de fotokopi almaktayız. Kişinin yaşı on beş yaşın altında ise kendisiyle çalışamayacağımızı beyaz ediyoruz.
İş yerimiz çocuk işçi çalıştırmayacağını beyan ve taahhüt eder.

Çalışma Saatleri

Firmamızda haftalık çalışma süresi iş kanununda belirlenmiş olan yasal sürede (45 saat) dir. 45 saat üzeri çalışmalar fazla mesai olarak değerlendirilir. Mesai ücretler ve ara dinlenme süreleri iş kanununda belirtilen şekilde hesaplanmaktadır.

Çevrenin Korunması

Şirketimiz çevrenin korunması konusunda entegre bir yaklaşıma sahiptir. Çevrenin üzerindeki doğrudan etkilerini, çevre yönetim sistemi kapsamında izleyen ve yöneten, ürünlerinin çevre dostu niteliklerini arttırıcı stratejik inisiyatifler yürütmektedir. Çevre Politikamız, tüm kamuoyuna ve yan sanayilerine ve ilgili kuruluşlara açıktır. Çevre politikamız, çevrenin ve doğal kaynakların etkin kullanımını esas alan sistemler oluşturulmasını ve sürekliliğin sağlanmasını, yasal ve diğer yükümlülüklere uyum temel prensiplerini içerir.
. Şirketimiz çevre performansını sürekli geliştirmeyi taahhüt eder.

Genel Müdür